ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่มแซมบ้านพักครู แบบ ศก.14ก (อ่าน 1073) 10 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 (อ่าน 1123) 28 ธ.ค. 58
ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 1019) 28 ธ.ค. 58
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 1070) 24 ธ.ค. 58
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 1101) 18 ธ.ค. 58
ประกาศเรื่องรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง(งบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 3) (อ่าน 770) 24 พ.ย. 58
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายอักษร พันธ์จันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 798) 02 พ.ย. 58
ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 1001) 14 ส.ค. 58
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 910) 11 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 971) 28 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 979) 07 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (อ่าน 1000) 06 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1(1) (อ่าน 993) 30 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1(2) (อ่าน 815) 30 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1044) 19 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อ่าน 957) 25 ก.พ. 58
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (อ่าน 1009) 09 ก.พ. 58
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างอาคารเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 911) 26 ม.ค. 58
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนฯในโรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 1206) 29 ส.ค. 57
ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 (อ่าน 1161) 17 ส.ค. 57
ท่านชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2557 (อ่าน 1053) 20 มิ.ย. 57
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.5 (อ่าน 824) 03 มิ.ย. 57
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยการสร้างภูมิคุ้มกันฯเมื่อวันที่ 4 มี,ค.2557 (อ่าน 1025) 04 มี.ค. 57
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น(LAS)ปีการศึกษา 2556 กำหนดสอบวันที่ 28 ก.พ. 2557 (อ่าน 1080) 26 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านจันลม ได้นำนักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดราชบุรี-เพชรบุรี (อ่าน 975) 13 ก.พ. 57
6 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 889) 07 ก.พ. 57
ขอขอบคุณธารน้ำใจ จากทุกๆสายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพระดมทรัพยากรทอดผ้าป่าศิษย์เก่า สำนึกรัก..บ้านเกิดเพื่อท (อ่าน 900) 08 ม.ค. 57
การอบรมบุคลากรตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 985) 27 ส.ค. 56
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ (อ่าน 1026) 18 ก.ค. 56
วันครู (อ่าน 1216) 18 ม.ค. 56