ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1690124
Page Views 2287135
+++++ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง++++++++++++++ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง++++++++++++++ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่มแซมบ้านพักครู แบบ ศก.14ก
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดเขียนศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
เมื่อวันที่  22-24  พฤษภาคม  2560 
คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมการประชุมรายงานความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่  8-9 พฤษภาคม  2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ ผู้บริหาร ครู และพัฒนา"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมสร้างคนดี" ณ หอประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 เมื่อวันที่  1-4 พฤษภาคม 2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมจัดบูธนำเสนอโครงการคุณธรรม ณ ถนนต้องต้องเดินศรีสะเกษ(สวนสาธารณะ
มารี - หนองแคน) เมื่อวันที่  2 เมษายน  2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2559 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา เมื่อวันที่  16 กันยายน  2559 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมการต้อนรับ ท่านพลเอกสุรยุทธิ์  จุลานนท์และคณะ มาเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  255ึ7  คลิกดาวโหลดที่นี่                  

    
      

             
๒๖ มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติด
 

             ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะปฎิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาสคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๑ ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๐๒  ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า กปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็ง เห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฏหมายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙  คลิกเพิ่มเติมที่นี่► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

 ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

 ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

 ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

► โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 

ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา  2556
รายบุคคล ให้ผู้บกครองหรือนักเรียน เข้าดูได้ทางเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th เลือก รายงานผลการประเมินรายบุคคล   ระบุเขตพื้นที่การศึกษา  กรอกเลขประจำตัวประชาชน  กรอกตัวเลขผลลัพธ์สำหรับป้องกันระบบ  สร้างรายงาน

ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ความสามารถด้านภาษา       ความสามารถด้านคำนวณ     ความสามารถด้านเหตุผล

ดาวน์โหลดเฉลยแบบทดสอบ    
        Literacy     Numeracy     Reasoning ability
ประกาศผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 
     ดาวโหลดประกาศผลฯ
 ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยปีการศึกษา 2558 (สทศ.) 
  เผยแพร่การสอนเสริมเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2558
( หนังสือแจ้ง ) ( สาระภาษาไทย ) ( สาระคณิตศาสตร์ ) ( สาระภาษาอังกฤษ ) ( สาระวิทยาศาสตร์ )
( สาระสังคมศึกษา ) ( หรือเข้าเว็ปไซต์ที่นี่ )


วิเคราะห์ข้อสอบสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (เครดิต: สพป.บุรีรัมย์เขต 1)
         โหลดได้ที่ลิงค์ https://sites.google.com/site/watponbr/home/o-net

วิเคราะห์ข้อสอบสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  (เครดิต: สพป.ขอนแก่นเขต 3)
       โหลดได้ที่ลิงค์
https://sites.google.com/site/watkk3/o-net/analysis-o-net-2555 

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (ศน.ณัฐพงศ์)  
     
ดาวน์โหลด   ผลการสอบ O-NET ป.6  ปี กศ.56    
                          ผลการสอบ O-NET ม.3  ปี กศ.56    
           
แก้ไข      ผล O-NET ป.6 และ ม.3 เรียงลำดับ

 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2557  รายละเอียด
คะแนนขีดจากัดล่าง ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2556
คะแนนขีดจำกัดล่าง O-NET ปีการศึกษา 2556 สำหรับคำนวณตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ. ( รายละเอียด ) ( โปรแกรมคำนวณ )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 )
คู่มือการดำเนินงานอาเซียนในสถานศึกษา โดย ศน.อรายา ช่ออังชัญ (บทที่ 1  บทที่ 2   บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  สารบัญ  ปกหน้า-หลัง)
การกรอกปพ.1-3หลักสูตรแกนกลาง51ปีกศ.56

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

download :  แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

download :  คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวการศึกษา
ข่าวสมัครงาน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

นายขวัญ พันธ์จันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน

ดูปฎิทิน ๒๕๖๑  คลิก
    มิถุนายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60
อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60
ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการคุณธรรม
22 พ.ค. 60 ถึง 24 พ.ค. 60
นักศึกษาจาก มรภ.ศรีสะเกษเข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นาย
การพัฒนาครูทั้งระบบ
งานวิจัยในชั้นเรียน
คู่มือการทำวิทยฐานะ
การเขียน ก.ค.ศ.1-3(แบบใหม่)
บัญชีการปรับเงินเดือนใหม่ล่าสุด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เอกสารธุรการประจำชั้น
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร
การค้นหางานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆสำหรับครู
สื่อเพื่อการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษา
กฏกระทรวงว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์ฯ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม(ประเมินรอบ3)
เอกสารการประกัน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันฯ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศธ)
รูปแบบการประเมินปรับปรุงครั้งที่ 2
สมศ.ปรับเกณฑ์การประเมินตังบ่งชี้ที่ 5
Templaate โปรแกรมประมวลผลการประเมิน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐาน กศ.ปฐมวัย
แบบบันทึกการประเมินอภิมาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
ใบแทรกแก้ไขตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน(สมศ.)
แบบคัดลายมือระดับประถม
แบบคัดลายมือระดับประถม
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
เทคนิคการสอนในชั้นเรียน&วิจัย
IOC คือ อะไร
การสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน
วัฎจักรแห่งการเรียนรู้ 4 MAT
การสอนตามรูปแบบCIPPA
การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT
รูปการสอนแบบ Story line
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
รูปแบบ LT (Learning Together)
การเรียนการสอนของรูปแบบ G.I.
รูปแบบการสอนแบบ 5Es
การเรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E
วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
Backward design
สถิติและการวิจัย
ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล
eng2556
ลิ้งค์น่าสนใจ


 
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสระน้ำ
ห้องน้ำห้องส้วม
ที่เผาขยะ
ดูผลโหวด
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992