ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26 กรกฎาคม 2561 ภาคบ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
26  กรกฎาคม  2561 วันนี้ภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจันลมได้ร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมบริจาคจัตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดบ้านจันลม ร่วมอนุโมทนาสาธุ....ด้วยกันครับ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,22:13   อ่าน 136 ครั้ง