ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สพฐ.ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านจันลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โดยได้รับเกียรติจากท่าน กิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และขอขอบคุณท่าน พิจิตร ทานะ รองฯ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณะเจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และชุมชนที่น่ารักทุกท่าน ที่ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูล สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ 
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,12:09   อ่าน 160 ครั้ง