ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารBBL3
เอกสารBBL3


1.Brain Gym    BBL Gym 01 ตบมือ ตบตัก ตบไหล่
    BBL Gym 02 ประโยคสามส่วน
    BBL Gym 03 123 ซ้ายขวา
    BBL Gym 04 จับหัว จับหู จับไหล่
    BBL Gym 05 เพลงอย่าเกียจคร้าน
    BBL Gym 06 อย่าเกียจคร้าน

2.การ์ดตบสำเนียงเสียงสัตว์

3.ใบงานประกอบกิจกรรม

4.Power point

5.รายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม