ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672199
Page Views 2260658

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3663 1330501431417 เด็กหญิงศิริพร   วรรณทะวงษ์ 30/01/2544
2 3672 1219900812758 เด็กชายคุณากร   นนเทศา 01/08/2544
3 3673 1330601137499 เด็กชายชัยวัฒน์   สุภารัตน์    13/02/2544
4 3674 1339500003975 เด็กชายชาญณรงค์   แสนมณี 22/07/2544
5 3675 1339400001466 เด็กชายธงชัย   นิสสัย 08/07/2544
6 3676 1339500007954 เด็กชายธนบัตร   โพธิ์นอก 24/10/2544
7 3677 1339500002880 เด็กชายธนพงษ์   นมัสการ 28/06/2544
8 3678 1330601138355 เด็กชายธวัชชัย   สาระพงษ์ 10/05/2544
9 3679 1330501435269 เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีกะชา 05/04/2544
10 3680 1330601138215 เด็กชายปกรณ์   หลอมทอง 23/04/2544
11 3681 1100401081688 เด็กชายพิสิฐพล  มั่นศรี 10/05/2544
12 3682 1330601137634 เด็กชายภัคพล  สาระพงษ์ 01/03/2544
13 3683 1330501437229 เด็กชายเลิศศักดิ์  ยอดทองหลาง 19/05/2544
14 3687 1339500002073 เด็กชายสันติชัย  ดอกบัว 15/06/2544
15 3689 1339400001890 เด็กชายสิโรดม   ศรีกะชา 24/08/2544
16 3690 1330501435510 เด็กชายสุรศักดิ์   สุทธิประภา 17/04/2544
17 3693 1439900398178 เด็กหญิงกรรณิการ์  พวงมาลัย 19/05/2544
18 3697 1339900693995 เด็กหญิงเบญจพร ทองพล 13/07/2544
19 3698 1330601138291 เด็กหญิงปดิวร์ดา   โนนตูม 28/04/2544
20 3699 1330501433614 เด็กหญิงพิมพ์มาดา วันทะวงษ์ 09/03/2544
21 3700 1330501436176 เด็กหญิงภัณทิรา   ทับศิริ 01/05/2544
22 3701 1339400002918 เด็กหญิงมณฑกานต์  ทองมนต์ 30/11/2544
23 3702 1339400002136 เด็กหญิงรัตติญากร  พันธ์แก่น 07/09/2544
24 3704 1339400001172 เด็กหญิงศศิยากรณ์   ชุ่มกลาง 09/06/2544
25 3705 1339500008403 เด็กหญิงสุชานาฏ   พันธ์แก่น 17/11/2544
26 3706 1339900678716 เด็กหญิงอรชร  อายุวงษ์ 2/26/2544
27 3710 1769900614188 เด็กหญิงอรยา  ยอดพราหมณ์ 10/06/2544
28 3743 1139600156694 เด็กชายวิษณุ  ดอกรักษ์ 4/23/2544
29 4003 1468500001512 เด็กหญิงไพลิน  อาจใจ 1/4/2545
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751 KB
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992