ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672215
Page Views 2260674

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3745 1339400006379  เด็กชายอนุรักษ์  อายุวงศ์ 4/3/2546
2 3746 1129701297200 เด็กชายเสกสรร   สดมสุข 8/13/2546
3 3748 1339400007847  เด็กชายปารเมศ  โคตรนายูง 10/9/2546
4 3749 1339400006409 เด็กชายอภิชาติ   ห่อทอง 4/1/2546
5 3750 1339400007391  เด็กชายพิชิตพงษ์   ปุณสังข์ 8/27/2546
6 3751 1100401197945 เด็กชายธนกร   ทองลอย 11/10/2546
7 3752 1339400008517 เด็กชายพรชัย  แก้วมงคล 12/29/2546
8 3753 1100201707044 เด็กชายภูวดล  ทองสุวรรณ์ 5/22/2545
9 3754 1339400006867 เด็กชายสิทธิเดช  กล้าแข็ง 6/13/2546
10 3755 1339400007774 เด็กชายรุ่งศักดิ์   สาระพงษ์ 10/9/2546
11 3756 1339500028862 เด็กชายอดิศักดิ์   อุตตะมะวงศ์ 4/28/2546
12 3757 1339500027343 เด็กชายไกรศักดิ์   สาระพงษ์  3/16/2546
13 3758 1339500034293  เด็กชายศราวุฒิ   ดอกคำ 9/16/2546
14 3759 1339400008231 เด็กชายประทีป   ศรีกะชา 12/2/2546
15 3760 1339400006433 เด็กชายวรวุฒิ   สาระพงษ์ 4/16/2546
16 3761 1339500031405 เด็กชายชินวัตร   ใจใส 7/8/2546
17 3763 1339900785211 เด็กหญิงปณิดา   สุพันธ์ 11/23/2546
18 3764 1379900225011 เด็กหญิงเขมจิรา   สีหะราช 7/31/2546
19 3765 1169200035008 เด็กหญิงปาณิสรา   นาเจริญ  11/13/2546
20 3766 1339500025634 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ 1/31/2546
21 3767 1339500024905 เด็กหญิงวรารัตน์   พันธ์แก่น 1/7/2546
22 3768 1319900909271 เด็กหญิงชุติภัค   วงศ์ประยูร   7/4/2546
23 3769 1339400008029 เด็กหญิงธิดารัตน์   สาระพงษ์ 11/2/2546
24 3770 1339400005771 เด็กหญิงพศิกา  สุภารัตน์  1/14/2546
25 3771 1339500026053 เด็กหญิงภักร์จิรา  ไชยทิพย์ 2/8/2546
26 3773 1339500037349 เด็กหญิงธัญญาพร  บุญตา 12/14/2546
27 3774 1339400008452 เด็กหญิงธันยมาศ  อายุวงษ์  12/23/2546
28 3777 1339500038736 เด็กหญิงขวัญข้าว   ไชยมาศ 1/13/2547
29 3775 1339900777757 เด็กหญิงธนัญญา  ทองมนต์ 9/21/2546
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750 KB
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992