ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672168
Page Views 2260627

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3782 1339900804941 เด็กชายกฤติพงศ์   ภูมิภักดี 30/01/2547
2 3783 1339500040129 เด็กชายจิระวัฒน์   มาตรศรี 12/02/2547
3 3784 1339900830071 เด็กชายธนธรณ์   ต่อคุณ 27/09/2547
4 3786 1339400010236 เด็กชายศุภกร  ระยับศรี 15/07/2547
5 3787 1339500048928 เด็กชายกิตตินันท์  พันธ์แก่น 28/09/2547
6 3788 1339500047425 เด็กชายสุรวุฒิ   พันธ์แก่น 18/08/2547
7 3789 1339400010643 เด็กชายวุฒินันท์   อายุวงษ์ 04/09/2547
8 3790 1339500050965 เด็กชายจีรยุทธ   สุภารัตน์ 21/11/2547
9 3791 1339500043055 เด็กชายจิรานุวัฒน์   จันหอม 20/04/2547
10 3793 1339500046178 เด็กชายจักรพงษ์   ตุ้มวงษา 14/07/2547
11 3795 1339500039911 เด็กชายธนศักดิ์   สุพันธ์ 08/02/2547
12 3796 1339500039970 เด็กชายปรีชา   อายุวงษ์ 11/02/2547
13 3797 1339400010457 เด็กชายณัฐพันธ์   อายุวงค์ 16/08/2547
14 3798 1339500043691 เด็กชายพีรพงศ์  พันธ์แก่น 13/05/2547
15 3799 1339500045635 เด็กชายวรัญญู   ดอกรักษ์ 03/04/2547
16 3800 1330501441412 เด็กหญิงวีระวรรณ   สุกาย 29/01/2547
17 3801 1199901020171 เด็กหญิงวันทนา   ยอดบุตร  28/12/2547
18 3803 1339400009831 เด็กหญิงสุจีวรรณ   อายุวงษ์ 27/05/2547
19 3804 1339500038400 เด็กหญิงรัตนา  พงษ์สุระ   1/6/2547
20 3805 1339500048014 เด็กหญิงสุภารัตน์   เกิดรัมย์ 9/3/2547
21 3806 1348900102562 เด็กหญิงธัญรัตน์   พันธ์แก่น 09/12/2547
22 3807 1339500043586 เด็กหญิงณัฐรินีย์  นนเทศา 07/05/2547
23 3808 1339500041401 เด็กหญิงสมฤดี   อายุวงษ์ 06/05/2547
24 3809 1219900949362 เด็กหญิงธัญญาพร  โตอิ่ม 1/27/2547
25 3810 1578800029314 เด็กหญิงอลงกรณ์   ศรีอุบล 03/12/2547
26 3811 1339500050345 เด็กหญิงรุ่งระวี   นาคล้อม  27/10/2547
27 3812 1104200379462 เด็กหญิงพณิดา   เบญจณรงค์ 21/02/2547
28 3813 1339500038744 เด็กหญิงศุภิกา  พลีสัตย์ 14/1/2547
29 3814 1104300786035 เด็กหญิงจิราพัชร  นนเทศา   01/12/2547
30 3940 1339500055649 เด็กชายปวริศ  หวังชอบ   3/26/2548
31 3846 1369900705535 เด็กชายยุทธการ   ป้องขันธ์ 3/1/2548
32 3971 1659500015172 เด็กชายสุทธินัย  บังลาม 8/9/2547
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.5 KB
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992