ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672220
Page Views 2260679

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3848 1339900908801 เด็กชายภูมินทร์  ผิวงาม 03/08/2549
2 3849 1330501443709 เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา 16/02/2549
3 3850 1339400017141 เด็กชายสมชาย  ตุ้มวงษา 24/11/2549
4 3851 1339400015823 เด็กชายอัคเดช  พันธ์ภักดี 09/06/2549
5 3853 1330501455553 เด็กชายธันวา  สุพันธ์ 22/12/2549
6 3854 1330501449260 เด็กชายศักดิ์เมธี  มั่งมี 25/07/2549
7 3855 1349901445618 เด็กชายชัชฤทธิ์  นนเทศา 20/09/2549
8 3856 1330501450870 เด็กชายสิรธีร์  พรมยาลี 06/09/2549
9 3857 1339900937088 เด็กชายชนณภัทร์  พันธ์จันทร์ 08/04/2550
10 3858 1339900933856 เด็กชายณัฐกร  ไพรวงษ์ 03/03/2550
11 3859 1330501458676 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สุขกาย 16/03/2550
12 3862 1339400014860 เด็กหญิงกชวรรณ  ดวงมณี 13/02/2549
13 3863 1330501449081 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ตีฉนวน 20/07/2549
14 3864 1339400015599 เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธิ์กระสังข์ 29/04/2549
15 3865 1330501454913 เด็กหญิงอุไรพร  สุดสวาท 10/12/2549
16 3866 1339400016382 เด็กหญิงนิศาชน  ทานะเวช 26/08/2549
17 3867 1330501450403 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์ดี 21/08/2549
18 3868 1104200529910 เด็กหญิงจิราพร  นนเทศา 23/07/2549
19 3869 1339400016528 เด็กหญิงทิพยสุดา  โยธา 09/09/2549
20 3870 1339400018253 เด็กหญิงจิรัญญา  อายุวงษ์ 24/04/2550
21 3871 1339400017842 เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าแข็ง 26/02/2550
22 3876 1330501451221 เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูมิภักดี 07/09/2549
23 3941 1319901101188 เด็กชายปฏิภาณ  หวังชอบ 8/11/2549
24 3974 1219700047730 เด็กหญิงขวัญจิรา  โตอิ่ม 11/8/2549
25 3852 1339400015670 เด็กชายสายชล  มีศรี  
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750 KB
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992