ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672206
Page Views 2260665

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3860 1330501468507 เด็กชายภัทรดนัย   จันทร์ดี 02/12/2550
2 3861 1240401201496 เด็กชายกันตภูมิ  ตุพิลา 22/06/2550
3 3873 1339400019748 เด็กหญิงกมลรส  ไพรบึง 01/10/2550
4 3878 1249900867307 เด็กชายเจรวิชช์  ไพรบึง 21/06/2550
5 3879 1339400019063 เด็กชายภานุกร  อัตพันธ์ 30/07/2550
6 3890 1339400018865 เด็กชายวชิราวิทย์  กัลปา 08/07/2550
7 3891 1129701418791 เด็กชายพลวัฒน์  อาจนะรา 03/08/2550
8 3893 1339900968528 เด็กชายศุภณัฐ  ทองลาย 20/12/2550
9 3894 1139900553583 เด็กชายธีรวุฒิ  พันธ์จันทร์ 20/09/2550
10 3895 1339400019519 เด็กชายธีรพัฒน์  คำไสย์ 11/09/2550
11 3896 1339900964344 เด็กชายพานทอง  ขันติวงษ์ 11/11/2550
12 3897 1339900959413 เด็กชายสิรภัทร  เพ็ชรวิเศษ 06/10/2550
13 3898 1339400019438 เด็กชายปิยภัทร  คำเสียง 01/09/2550
14 3899 1430301435345 เด็กชายต้นสน  คำสีทา 24/12/2550
15 3900 1339900980609 เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  พงษ์วัน 29/03/2551
16 3902 1339900982105 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์จันทร์ 13/04/2551
17 3903 1339900978515 เด็กชายเตชภัทร  ศรีดาชาติ 14/03/2551
18 3904 1339400020967 เด็กชายแสงตะวัน  พลายพงษ์ษา 20/02/2551
19 3905 1339400021734 เด็กชายภานุกร  พวงมาลัย 21/05/2551
20 3906 1339900972550 เด็กชายวรินทร  ตุ้มวงษา 23/01/2551
21 3907 1339900984736 เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมดี 09/05/2551
22 3908 1339400019098 เด็กหญิงบุณฑริก  ศรีแก้ว 29/07/2550
23 3909 1339400018598 เด็กหญิงบัวแก้ว  สาระพงษ์ 08/06/2550
24 3910 1339400020100 เด็กหญิงขวัญณภัทร  พันธ์แก่น 19/10/2550
25 3912 1339400019152 เด็กหญิงมณฑิดา  ทองมนต์ 09/08/2550
26 3913 1119902367612 เด็กหญิงมัธทิยา  ศรีกะชา 14/06/2550
27 3914 1339900976989 เด็กหญิงญาณิศา  บุญจูง 22/02/2551
28 3915 1339400021009 เด็กหญิงศศิชา  จันวัต 22/02/2551
29 3916 1139600464666 เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณวงษ์ 13/03/2551
30 3917 1104301098981 เด็กหญิงฐานิดา  พงษ์วัน 02/03/2551
31 3919 1339900981125 เด็กหญิงมนทการณ์  อายุวงษ์ 07/04/2551
32 3920 1339400021581 เด็กหญิงณิชากร  พันธ์แก่น 12/05/2551
33 3921 1330501469732 เด็กหญิงกัลยากร  สุขกาย 14/01/2551
34 3922 1339900977977 เด็กชายชโนดม  อายุวงษ์ 09/03/2551
35 4004 1339400021629 เด็กชายฉัตรพิสุทธิ์  จักษรจักร 5/13/2551
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751 KB
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992