ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672216
Page Views 2260675

ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 2
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3942 1339400026183 เด็กชายวัชรกร  วงษ์ปลั่ง 9/21/2552
2 3943 1250101749445 เด็กชายภูวเนตร  สุดสวาท 10/25/2552
3 3944 1339400025586 เด็กชายนัทธพงศ์  ทิตย์สมบัติ 7/7/2552
4 3945 1339400027686 เด็กชายจีรสิทธิ์   สิงหรา 3/2/2553
5 3946 1339400026779 เด็กชายจิรายุ  รับขวัญ 11/4/2552
6 3947 1339400027058 เด็กชายรัฐธรรมนูญ   ล่ำสาร 12/10/2552
7 3948 1339400025233 เด็กชายสถาพร  สาระพงษ์ 5/28/2552
8 3949 1339400028011 เด็กชายณัฐชนน   พันธ์แก่น 4/16/2553
9 3950 1328600048147 เด็กชายปิยะพัทธ์  ใสพรม 10/23/2553
10 3951 1100704178165 เด็กชายยุทธนา  นรสิงห์ 1/11/2553
11 3952 1309903685853 เด็กชายมาตภูมิ   แสงสี 6/17/2552
12 3953 1339400026922 เด็กชายพัชรกร  ศรีกะชา 11/27/2552
13 3954 1220800073823 เด็กชายศุภชีพ   ชัยสัญ 7/16/2552
14 3955 1339901041100 เด็กชายธนินท์ธร   ศรีธนู  9/13/2552
15 3956 1339400026701 เด็กหญิงภัทราภรณ์   ไชยนะรา  11/1/2552
16 3957 1339901060597 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองลาย 2/23/2553
17 3958 1339400027791 เด็กหญิงธารารัตน์ ทองลาย 3/20/2553
18 3959 1339400025781 เด็กหญิงปวริศา  โคตรนายูง 8/10/2552
19 3960 1339400025276 เด็กหญิงนลินญา  สาระพงษ์ 6/7/2552
20 3961 1339901062310 เด็กหญิงฤทัยการณ์   ช่วยพิมาย 3/10/2553
21 3962 1339400025811 เด็กหญิงศิริกานดา   ธรรมศร 8/8/2552
22 3963 1139600573741 เด็กหญิงกัณลิดา  ใหญ่กระโทก 05/04//2553
23 3964 1139600551348 เด็กหญิงณัฐธยาน์   พันธ์มาลี 10/11/2552
24 3965 1339901037838 เด็กหญิงกรรณิกา  นนเทศา   8/18/2552
25 3966 1339901064657 เด็กหญิงโศธิดา   สาระพงษ์ 3/30/2553
26 3967 1339901047914 เด็กหญิงธิปภา   ระวัง 11/2/2552
27 3968 1339400027996 เด็กหญิงศศิวิมล   ชุ่มกลาง 4/11/2553
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750 KB
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992