ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672194
Page Views 2260653

ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 1
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3975 1339901099698 เด็กชายธนชล  สาระพงษ์ 1/19/2554
2 3976 1339901106147 เด็กชายไชยศ  ไชยปัญหา 3/24/2554
3 3977 1749800518187 เด็กชายสุทธิพงษ์  ห่อทอง 8/16/2553
4 3978 1100202052271 เด็กชายพงษ์พิชิต  ปุณสังข์ 10/1/2553
5 3979 1100801695616 เด็กชายชาญยุทธ  อาจใจ 3/7/2554
6 3980 1339901111736 เด็กชายชยากร  พันธ์มาลี 5/10/2554
7 3981 1339400030849 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศรีธนู 1/28/2554
8 3982 1339901103997 เด็กชายนครินทร์  ปราบเสียง 3/5/2554
9 3983 1209601698911 เด็กหญิงลัดดา  นนเทศา 9/27/2553
10 3984 1339400029069 เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์แก่น 8/25/2553
11 3985 1339400031349 เด็กหญิงปพิชญา  อุตพันธ์ 3/30/2554
12 3986 1339400030261 เด็กหญิงปรียาดา  ธรรมศร 12/21/2553
13 3987 1339400031501 เด็กหญิงเมษา  อายุวงษ์ 4/13/2554
14 3988 1339400031519 เด็กหญิงประภาวรรณ  เสาร์ศิริ 4/12/2554
15 3989 1339400028437 เด็กหญิงปรีนาภัทร  ศรีดาชาติ 6/17/2553
16 3990 1249900983587 เด็กหญิงแพรวา  ฉายฉลาด 10/2/2553
17 3991 1339400029247 เด็กหญิงจิรัญญา  ไผ่โสภา 9/12/2553
18 3992 1339400029956 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สุพันธ์ 11/10/2553
19 3993 1330501492742 เด็กหญิงฉัตรรวี  ศรีสิงห์ 8/31/2553
20 3994 1339901109090 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญจูง 4/17/2554
21 3995 1339400030890 เด็กหญิงศศิวิมล  ระยับศรี 2/12/2554
22 3996 1339400029930 เด็กหญิงชนิกานต์  สาระพงษ์ 11/5/2553
23 3997 1339400031195 เด็กหญิงวรกานต์  แสงศรี 3/12/2554
24 3998 1339400029395 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วตา 9/22/2553
25 3999 1339400030385 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์หอม 1/2/2554
26 4000 1339400029000 เด็กหญิงพิชญาภา  อินพานิช 8/14/2553
27 4001 1339901108808 เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญตา 4/14/2554
28 4002 1339400031306 เด็กหญิงบัณฑิตา  อายุวงษ์ 3/22/2554
29 4005 1339400030504 เด็กหญิงศรันย์พร  ศรีแก้ว 1/8/2554
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750 KB
โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992