ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672202
Page Views 2260661

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านจันลม ตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กันยายน  ..  2477  ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   (เดิมเป็นหมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน กรมการปกครองได้แยกให้เป็นตำบลลมศักดิ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2534)  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 12  ไร่  1 งาน  89  ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4  โดยอาศัยเรียนที่  หอกฐิน ในศาลาวัดจันลม  โดยมี    นายผิว  ขุขันธิน เป็นครูใหญ่คนแรก  

                   ต่อมาในปี พ.. 2480  มีนายทองคำ  เงินดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4  

ปี พ.. 2482  มีนายนิ่ม  เจริญศรีเมือง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4  

ปี พ.. 2486  มีนายน้อย  หอมจันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ชั้น ป.4   

ปี พ.. 2491 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลังคือ แบบ ป.1 .

                   ปี พ.. 2513 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-.7 ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2503

                   ปี พ.. 2516 ได้งบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง ตามแบบ ป. 1 ซ เป็นเงิน 120,000 บาท

                   ปี พ.. 2519 ได้งบประมาณซ่อมแซมจัดสรรจากสภาตำบล ซ่อมอาคารเรียนแบบ ป.1 . งบประมาณ 20,000 บาท

                   ปี พ.. 2523 ได้งบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง แบบ ศก. 22  งบประมาณ 120,000 บาท    ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบ ศก. 14  งบประมาณ 90,000 บาท ด้วยในปีนี้ได้โอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช) และนายน้อย  หอมจันทร์ ได้เกษียณอายุราชการนายพรหม  บุญเยี่ยมมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

                   ปี พ.. 2524 ได้งบประมาณจาก สปช. ให้ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ งบประมาณ 45,300 บาท

                   ปี พ.. 2525 คณะครู นักการฯ ผู้ปกครอง กรรมการศึกษาได้บริจาค สร้างประตูหน้าโรงเรียน และสร้างเรือนเพาะชำ 1  หลัง  งบประมาณ 15,000 บาท ในปีนี้หมู่บ้านจันลมได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป. บ้านจันลมถึงปัจจุบัน

                   ปี พ.. 2526 คณะครู นักการฯ ผู้ปกครอง กรรมการศึกษา ได้บริจาคสร้างประตูหน้าโรงเรียนอีกด้านหนึ่ง  งบประมาณ 10,512 บาท

                   ปี พ.. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 105/2526 เป็นเงิน 799,000 บาท ได้รับงบประมาณจากพัฒนาจังหวัดจัดสรรโดย  ส.ส. ปิยณัฐ  วัชราภรณ์ ให้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าโรงเรียน  เป็นเงิน  27,000  บาท และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก 1 ห้อง


ปี พ.. 2528 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 จ แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะชำรุดมาก  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการมาเป็นขอต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 50,000 บาท ได้รับการบริจาคเพิ่มอีก จากคณะครู นักการและผู้ปกครอง ต่อเติมอีก 1 ห้อง เป็นเงิน 25,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปช.ให้ติดตั้งไฟฟ้าเข้าโรงเรียนอีก 20,000 บาท

          ปี พ.. 2529 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง แบบ สปช. 601/2526 (4 ที่) เป็นเงิน 60,000 บาท

ปี พ.. 2530 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ประสบวาตภัย เป็นเงิน 2,500 บาท 

                   ปี พ.. 2531 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ประสบวาตภัย เป็นเงิน9,500 บาท และได้รับอนุมัติให้เปิดอนุบาลชนบท 1 ห้อง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6

          ปี พ.. 2532 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2526 จำนวน 4 ห้อง เรียน เป็นเงิน 240,000 บาท และสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 3 ถังเป็นเงิน 4,300 บาท ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นอนุบาลเพิ่มอีก 1 ห้อง และทางโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. 1   เพื่อนำวัสดุไปก่อสร้างห้องสมุด  โต๊ะอาหาร และชั้นวางหนังสือ  นอกจากนี้ทางหมู่บ้านได้รับงบพัฒนาจังหวัด จัดสรรโดย  ส.ส.สวัสดิ์  สืบสายพรหม เป็นเงิน   30,000  บาทเพื่อสบทบสร้างห้องสมุดโรงเรียนและกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมโรงเรียนขุขันธ์สาขาตำบลตะเคียน ซึ่งขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนบ้านจันลมไปพลางก่อน

                   ปี พ.. 2533  ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครู หลังที่ 1 แบบ ศก.14 แล้วสร้างใหม่ที่เดิม เป็นเงิน 65,000 บาท และได้รับงบประมาณติดตั้งประปาโรงเรียน 1 ชุด เป็นเงิน 18,200 บาทนอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ พระครูวิบูลธรรมวาที เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระครูวิศิษฐธรรมสิริ  วัดช้างชน  จังหวัดระยอง ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบสร้างห้องสมุด  ได้เงินทั้งสิ้น  70,000  บาท

         ปี พ.. 2534 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ โดยตัดเสาออกและลาดพื้นเป็นห้องเรียน เป็นเงิน 83,000 บาท และได้รับงบประมาณติดตั้งประปา เพิ่มอีกเป็นเงิน 20,400 บาทนอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านอำเภอขุขันธ์ ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบสร้างห้องสมุด  ได้เงินทั้งสิ้น  60,000  บาท

                   ปี พ.. 2535 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา  แบบ ฟ. 1  เป็นเงิน 100,000 บาท และได้รับงบประมาณจากประมงจังหวัด  ให้ขุดลอกสระน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลาสาธารณะ แต่โรงเรียนขอใช้พร้อมวัสดุอาหารปลาเป็นเงินทั้งสิ้น  40,000 บาท

          ปี พ..2536 ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง (6ที่) เป็นเงิน135,000 บาท โรงเรียนได้ประสานงานทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยท่านพระครูวิศิษฐธรรมสิริ  วัดช้างชน  จังหวัดระยอง ได้นำคณะมาทอดถวาย ณ  โรงเรียนบ้านจันลมได้เงินทั้งสิ้น  90,000  บาท อนึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาตัวอย่างในระดับอำเภอ

ปี พ.. 2537 ได้รับงบประมาณให้เปิดชั้นอนุบาล เพิ่มอีก 1 ห้อง ได้รับบริจาคจากคณะครูดังนี้ นางอัมพร  ใจนวน ซื้อวิทยุ-เทปมอบให้โรงเรียน  1 เครื่องเป็นเงิน 2,300 บาท นายขวัญ-นางน้อย  พันธ์จันทร์จัดทำที่เผาขยะ 3 ที่ให้โรงเรียนเป็นเงิน 2,800  บาท

ปี พ.. 2538  ได้รับงบประมาณวาตภัยเพื่อซ่อมแซมบ้านพักครู หลังที่ 2 เป็นเงิน  16,000 บาทและได้บริจาคจากศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันลม ซื้อตู้เอกสาร 1 หลัง เป็นเงิน 2,500  บาท 

          ปี พ.. 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนชั้น ม. 1 จำนวน  26  คน ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 3 ห้องเป็นเงิน 130,061 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 82,000 บาท  ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน 285,000 บาท  ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน  365,400 บาท และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท

          ปี พ.. 2542  ได้รับงบประมาณไฟฟ้าภายนอกเป็นเงิน 565,900 บาท ไฟฟ้าภายใน เป็นเงิน 80,000 บาท ได้รับจัดสรรชุดวิชาชีพวิชาผ้าและการตัดเย็บ 1 ชุด เป็นเงิน 60,600 บาท ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ชุดวิชาอาหารและโภชนาการ 1 ชุด ราคา  57,500  บาท อนึ่งในปีนี้ นายพรหม  บุญเยี่ยม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจันลมได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด(เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)

ปี พ.. 2543  ในปีนี้นายสุชาติ  พลศักดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่    โรงเรียนได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายใน(เดินสายใหม่) เป็นเงิน 67,100  บาท ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ (เปลี่ยนสังกะสี) เป็นเงิน 81,300 บาท ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรมและคหกรรม  1 ชุด ราคา 42,320 บาท ได้รับงบประมาณ สร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 233,000 บาท ได้รับบริจาคจากนายโอ เชียนยู นายอู๋ กิมหยูและคณะชาวไต้หวันสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง เป็นเงิน  770,000 บาท และก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร เป็นเงิน  120,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2546  ได้รับเงินบริจาค จากคณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจันลม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง

          ปี พ.ศ. 2547  ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน ไอ. ซี.เอส. เอเชีย  เป็นจำนวนเงิน  50,000 บาท  เพื่อทำการปรับปรุงระบบการวางท่อประปาโรงเรียน และสร้างที่อาบน้ำให้เด็กนักเรียนอนุบาล

          ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำลานกีฬา จากองค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ เป็นจำนวนเงิน 99,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2549  ได้รับการสนับสนุนแรงงานปูพื้นกระเบื้อง  2  ห้อง   จากผู้ปกครองนักเรียน คิดเป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ/ห้องส้วมนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ได้รับการบริจาคศาลาทรงไทย จากอดีตอาจารย์ใหญ่พรหม  บุญเยี่ยมคิดเป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท

          ปี พ.ศ. 2551  ได้รับการบริจาคงบประมาณจากชุมชนในเขตบริการ และผู้มีจิตศรัทธา สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก ขนาดความยาว 126 เมตร  ค่าดำเนินการทั้งสิ้น 110,008 บาท

          ปี พ.ศ. 2552  ได้รับการบริจาคงบประมาณจากต้นสังกัด ก่อสร้างส้วมจำนวน  1  หลัง แบบ สปช 601/2526 (4 ที่) เป็นเงิน  240,000 บาท ได้รับบริจาคผ้าป่าข้าวเปลือกจากคณะผ้าป่าผู้ปกครองนักเรียนในตำบลลมศักดิ์  คณะครู นักการภารโรง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจันลม และผู้มีจิตศรัทธา สร้างศาลาพุทธสถานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาการจังหวัดก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สาธารณประโยชน์ (บ้านยาง หมู่ 7 ไม่มีสถานที่ก่อสร้างจึงขอใช้สถานที่โรงเรียน) ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30  เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 448,500  บาท ในปีนี้ นายสุชาติ 

พลศักดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)

ปี พ.ศ. 2553  นายสุวิศิษฎ์  สุคนธจินดา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู เป็นเงิน 85,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เป็นเงิน  60,000 บาท  ได้รับบริจาคพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายขาว หน้าตักกว้าง 39  นิ้ว  สูง 159  เซนติเมตร 1  องค์และเงินสมทบจัดทำเสาธงโรงเรียน 20,000 บาท จากนายปวิช  บุญมา อดีตผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดบุรีรัมย์ อนึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล


โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992