ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ส.ค. 61 ประชุมการเงินกลุ่ม กพศ.8
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
20 ส.ค. 61 ประชุมผู้บริหารและการเงินโรงเรียนในกลุ่มฯ
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
03 ส.ค. 61 ประขุมกลุ่มวิสามัญ ครู กพศ. 8 (ตะเคียนลมศักดิ์)
โรงเรียนบ้านจันลม/สุภาพ กลุ่มผู้บริหาร กพศ.8
26 ก.ค. 61 กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
20 ก.ค. 61 ถึง 21 ก.ค. 61 ค่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
11 ก.ค. 61 รพ.สสต.วิทย์ ตรวจสุขภาพนักเรียน อ.2 - ป.ุ6
โรงเรียนบ้านจันลม รพ.สสต.วิทย์
06 ก.ค. 61 โรงพยาบาลขุขันธ์มาให้ความรู้เรื่องฟัน ม.1-3
โรงเรียนบ้านจันลม โรงพยาบาลขุขันธ์