ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู
สพป.ศรีสะเกษเขต 3 สุภาพ สำนักงานเขตพื้นที่
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการคุณธรรม
โรงแรมอนาวี จ.ขอนแก่น/สุภาพ กองทุนการศึกษาฯ
22 พ.ค. 60 ถึง 24 พ.ค. 60 นักศึกษาจาก มรภ.ศรีสะเกษเข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านจันลม/สุภาพ/ชุดทำงาน มรภ.ศรีสะเกษ