ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านจันลม
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านจันลม
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียน โรงเรียน
28 ก.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วัดจันลม โรงเรียน
10 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียน โรงเรียน
01 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือ

ชุดลูกเสือ โรงเรียน
22 พ.ค. 60 ถึง 24 พ.ค. 60 นักศึกษาจาก มรภ.ศรีสะเกษเข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านจันลม/สุภาพ/ชุดทำงาน มรภ.ศรีสะเกษ
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการคุณธรรม
โรงแรมอนาวี จ.ขอนแก่น/สุภาพ กองทุนการศึกษาฯ
01 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู
สพป.ศรีสะเกษเขต 3 สุภาพ สำนักงานเขตพื้นที่